English
 
Видео
 
Facebook
 
 
 
 
 
Солта обект на малограмажен пакетаж от «Мултипак ПЧПК» ЕООД , отговаря на изискванията на месното законодателство (Наредба № 23 от 30 Януари 2001) и Европейските Регламенти отнасящи се за изискванията към състава на солта и характеристиките на солта за хранителни цели.

Sachet 1g
Продукт Сол
Търговска марка Multipack
Вид Sachet
Грамаж 1 гр
Хартия ХРОМ ЛУКС,ТОЦ
Брой опаковки 2000
Размер 47/60 мм.
Опаковка Кашон
  Възможност за собствен бранд